Aktuálne projekty

Dostavba areálu MTS Krivá- etapa II. - Novostavba objektu AB3 (SO-12) a stavebné úpravy objektu Výrobná hala 3 (SO13) Detail A3UM polyfunkčný objekt Rovinka Detail Julianin dvor Bratislava Vrakuňa Detail