Zariadenie pre seniorov Rudňany

Začiatok: 06/2022

Koniec:     12/2023

Rozpočtové náklady: 1 758 770,50€ bez DPH

Rekonštrukcia objektu má za účel vytvoriť kapacity pre poskytnutie sociálnych služieb. Trojpodlažný objekt s podzemným podlažím, s valbovou strechou, vytvorenie zelených plôch nad vstupom a zimnou záhradou. Obvodové a nosné steny sú z tvárnic Porotherm   s kontaktným zatepľovacím systémom. Stropy sú železobetónové. Výplne otvorov – plastové. Vykurovanie bude teplovodné, podlahové s alternatívnym zdrojom energie. Krytina falcovaná plechová.

Kontakt: Rastislav Fabián

Telef. číslo: 0950416194


Kontakt

Predseda predstavenstva
Ing. Jozef Hutko
hutko@investas.sk
0907 812 845

Podpredseda predstavenstva
Ing. Vladimír Mušák
musak@investas.sk
0907 812 846