Prístavba jedálne MST Liptovský Mikuláš

Začiatok: 06/2022

Koniec:     02/2023

Rozpočtové náklady:   1 218 564,50€ bez DPH

Účelom výstavby je vybudovanie priestorov jedálne pre zamestnancov výrobného areálu.

Ide o jednoduchý objekt s vertikálne členenou presklenou stenou.

Nosnú   konštrukciu   objektu   tvorí   kombinovaný   systém tvorený   z tvárnic   Porotherm

a priečny nosný drevený rám z lepeného lamelového dreva. Nad 1.NP je železobetónový strop, drevené väzníky. Prepojovacie nosníky sú tvorené z oceľových rámov. Fasáda je zateplená minerálnou vlnou s AL obkladmi ALUCOBOND. Okenné výplne sú z AL profilov.

Kontakt: Václav Bránický

                  tel.: 0907 598 209


Kontakt

Predseda predstavenstva
Ing. Jozef Hutko
hutko@investas.sk
0907 812 845

Podpredseda predstavenstva
Ing. Vladimír Mušák
musak@investas.sk
0907 812 846